Giới thiệu

Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG NGHIỆP HÀ THÀNH – HÀ THÀNH ECO là nhà sản xuất – kinh doanh toàn diện các sản phẩm thiết bị môi trường và thiết bị y tế tiêu hao hàng đầu tại Việt Nam.

Phát huy và nâng cao thế mạnh sẵn có của Công ty về quản lý, sản xuất, kinh doanh với trọng tâm là các sản phẩm chủ đạo như: Nhà vệ sinh di động, Thùng rác, Xe gom rác…Chúng tôi luôn sáng tạo, phát triển và tạo ra các sản phẩm mới để đáp ứng với những yêu cầu ngày càng cao của Khách hàng cũng như phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế Quốc tế.

Với mong muốn luôn nâng cao chất lượng sản phẩm - dịch vụ, được phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận, lắng nghe và biết ơn mọi sự góp ý của Quý vị.