Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN:

  • THANH TOÁN SAU KHI GIAO NHẬN HÀNG
  • Khách hàng thanh thanh toán ngay sau khi nhận được hàng hóa
  • Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản

 

  • THANH TOÁN TRƯỚC KHI GIAO HÀNG HÀNG
  • Khách hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản

 

THÔNG TIN TÀI KHOẢN:

Tài khoản dàng cho khách hàng Doanh nghiệp:

 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HÀ THÀNH

STK: 44568888

MỞ TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU (ACB)

 

Tài khoản dành cho khách hàng Cá nhân:

 ĐÀO HỒNG HẢI

STK: 459666888

MỞ TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU (ACB)