Chế Độ Bảo Hành

Chế Độ Bảo Hành

  • Thời hạn bảo hành:

        Thời gian bảo hành sản phẩm: 12 tháng

  • Điều kiện chung

        Toàn bộ các hàng hóa, thiết bị được bảo hành kể từ ngày ký biên bản bàn giao nghiệm thu giữa các bên.

        Trong thời hạn bảo hành, các sản phẩm sẽ được sửa chữa hoàn toàn miễn phí đối với các lỗi do nguyên liệu          và quá trình sản xuất gây ra.

  • Các trường hợp không được bảo hành
  1. Sản phẩm không được sử dụng với thiết bị nâng hạ phù hợp và chúng được sử dụng không đúng đúng mục đích.
  2. Do khách hàng dùng sai qui cách, không sử dụng đúng theo hướng dẫn.
  3. Do điều kiện tự nhiên như bão lũ, sét đánh, hỏa hoạn, hay động đất,...
  4. Do hoả hoạn, chất hoá học, sức nóng do nguồn điện bất ổn.
  5. Lỗi do khách hàng tự tháo gỡ, lắp đặt làm thay đổi cấu trúc của sản phẩm